Citta Vecchia B&B
Osnovne informacije
Tip smještaja: Apartman
Jedan dan boravka: Da