Giovanni ***
Osnovne informacije
Kontakt: Kristina Karabaić
Tip smještaja: Apartman