Kanajt, Marina Punat Hotel & resort
Osnovne informacije
Tip smještaja: Hotel