Kuća Lucija Baška, B&B ***
Osnovne informacije
Tip smještaja: Apartman
Jedan dan boravka: Da