Ova ruta Camino je lako dostupna automobilom, autobusom ili avionom. Saznajte više o mogućnostima prijevoza koje bi vam mogle biti korisne.

Raspoloživost smještaja na kraju svake dnevne rute vrlo je ograničena i potrebna je prethodna rezervacija. Većina hodočasnika odabire svoj smještaj na jednom odredištu i koristi lokalne taksi usluge za dolazak i povratak s dnevnih etapa.

Saznajte kako se pripremiti za Camino, što nositi sa sobom, kako izbjeći žuljeve…

Gdje možete nabaviti hodočasničku putovnicu (Vjerodajnicu), pečate i hodočasničku potvrdu (Compostela) za ovu Camino rutu

Položaj crkava na ovoj Camino ruti, raspored misa, ideje za duhovno razmišljanje…

Više informacija o ovoj Camino ruti možete dobiti u lokalnim turističkim zajednicama. Uključujući papirnatu kartu rute, hodočasničku putovnicu (Vjerodajnica), sve pečate koji nedostaju, hodočasničku potvrdu (Compostela).