Više informacija o ovoj Camino ruti možete dobiti u lokalnim turističkim zajednicama. Uključujući papirnatu kartu rute, hodočasničku putovnicu (Vjerodajnica), sve pečate koji nedostaju kao i potvrdu o hodočasniku (Compostela).