Informacije o Dnevnoj Ruti

Duljina: 17.5 km
Procijenjeno vrijeme: 5 h
Najviša točka : 180 m
Najniža točka: 100 m

Postavite GPS rutu na Vašem pametnom telefonu:

  • Prvo instalirajte Maps.Me aplikaciju ( za Iphone i Android)
  • Zatim, na svom telefonu otvorite web stranicu i kliknite na Camino Banovina GPS file download 
    Nakon što ste preuzeli datoteku, otvorite je u Maps.Me aplikaciji.

Posljednji dan rute Camino Banovina kreće u Marinbrodu. Put ide ravno cestom pa nastavlja sjeverno od Graberja gdje počinje šumski put. Tu duži dio rute prolazi kroz šumu pa je prije ulaska u šumu poželjno opskrbiti se vodom i hranom. Put napušta šumu i presijeca polja do sela Gora s crkvom Gospe.

Put nastavlja cestom, prolazi pored kapelice mira i ljubavi, emocija koje se često osjećaju na Caminu. Ruta prolazi i pored spomenika banu Josipu Jelačiću, značajnoj osobi hrvatske povijesti, duboko vezanoj za ove krajeve. Nakon spomenika put nastavlja kroz šumu do sela Križ Hrastovački te zatim stazom uz riječnu šetnicu. s početkom u Novom Selišću. Put uz rijeku vodi do Petrinje gdje završava ruta Camino Banovina.