Katedrala Uzašašća Sv. Križa

Google Maps lokacija

Nedjeljama: 08:00, 10:00, 11:30, 19:00

Marija Kraljica mira

Google Maps lokacija

Radnim danima: 18:00
Nedjeljama: 08:00, 09:00, 11:00, 18:00
Nedjeljama ljeti: 10:00, 19:00
Radnim danima ljeti: 18:00