Informacije o dnevnoj dionici

Dužina dionice: 21.4 km

Supetar – Mirca: 3.95 km
Mirca – Sutivan: 4 km
Sutivan – Ložišća: 8.35 km
Ložišća – Bobovišća: 1 km
Bobovišća – Milna: 4.1 km

Postavite GPS rutu na svom pametnom telefonu

  • Prvo instalirajte Maps.Me aplikaciju (za iPhone i Android)
  • Zatim, na svom mobitelu otvorite ovu web stranicu i kliknite na Camino Brac GPS file download . Nakon što  preuzmete, otvorite ga u aplikaciji Maps.Me.