Informacije o dnevnoj dionici

Duljina dionice: 10 km

Nerežišća – Donji Humac: 3 km
Donji Humac – Supetar: 7 km

Postavite GPS rutu na svom pametnom telefonu:

  • Prvo instalirajte Maps.Me aplikaciju (za iPhone i Android)
  • Zatim, na svom mobitelu otvorite ovu web stranicu i kliknite na Camino Brac GPS file download . Nakon što  preuzmete, otvorite ga u aplikaciji Maps.Me.