Hodanje Caminom može biti fascinantno i intenzivno iskustvo na mnogo razina. Evo nekoliko ideja za duhovno razmišljanje koje vam možda mogu pomoći da bolje razumijete vlastito Camino iskustvo.

Saznajte raspored misa za gradove duž rute Camino Brač

Crkva Navještenja Marijina

Google Maps lokacija

Mise nedjeljom: 09:30
Mise kroz tjedan: 08:00
Mise nedjeljom ljeti: 09:30
Mise u tjednu ljeti: 08:00

Crkva Gospe od Karmela

Google Maps lokacija 

Crkva Gospe od Navještenja

Lokacija na Google kartama

Mise nedjeljom: 09:30
Mise kroz tjedan: 08:00
Mise nedjeljom ljeti: 09:30
Mise u tjednu ljeti: 08:00