Camino Brač je 150 kilometara duga kružna ruta preko otoka Brača. Počinje i završava u Supetru, gradu s trajektnom lukom.

Bračka ruta podijeljena je u 8 dnevnih etapa koje su dobro označene putokazima, a možete koristiti i pametni telefon s GPS datotekom.

Dnevne etape samo su prijedlozi, slobodno isplanirajte svoj vlastiti Camino raspored na temelju svoje fizičke kondicije.

Napominjemo da pripazite jer je na pojedinim dijelovima dionice moguća zarasla trava. Obzirom da su oznake na kamenju i zidićima uz put postoji mogućnost da budu prekrivene i na tom području svakako preporučujemo korištenje rute uz Maps.Me

Postavite GPS rutu na svom pametnom telefonu:

  • Prvo instalirajte Maps.Me aplikaciju (za iPhone i Android)
  • Zatim, na svom mobitelu otvorite ovu web stranicu i kliknite na Camino Brac GPS file download . Nakon što  preuzmete, otvorite ga u aplikaciji Maps.Me.

Duljina: 21.4 km

Supetar – Mirca: 3.95 km
Mirca – Sutivan: 4 km
Sutivan – Ložišća: 8.35 km
Ložišća – Bobovišća: 1 km
Bobovišća – Milna: 4.1 km

Duljina: 26.7 km

Milna – Blaca: 21.6 km
Blaca – Farska: 5.1 km

Duljina: 12.6 km

Farska – Murvica: 5.9 km
Murvica – Bol: 6.7 km

Duljina: 23.6 km

Bol – Gornji Humac: 9.6 km
Gornji Humac – Selca: 14 km

Duljina: 11.5 km

Selca – Sumartin: 2.5 km
Sumartin – Novo Selo: 4.7 km
Novo Selo – Povlja: 4.3 km

Duljina: 15.2 km

Povlja – Pučišća: 15.2 km

Duljina: 18 km

Pučišća – Pražnica: 5 km
Pražnica – Postira: 13 km

Duljina: 19 km

Postira – Splitska: 3 km
Splitska – Škrip: 3 km
Škrip – Dol: 3 km
Dol – Nerežišća: 10 km

Duljina: 10 km

Nerežišća – Donji Humac: 3 km
Donji Humac – Supetar: 7 km