Otok Brač lako je dostupan trajektom iz Splita. Na otoku postoji i mala zračna luka s letovima iz Zagreba. Saznajte više o mogućnostima prijevoza.

Smještaj je dostupan u većini gradova, ali potrebna je prethodna rezervacija.

Većina hodočasnika odabere jedno mjesto za smještaj i koriste lokalni taxi za transfere po pojedinačnim dnevnim etapama.

Saznajte kako se pripremiti za Camino, što nositi sa sobom, kako izbjeći žuljeve…

Gdje nabaviti svoju hodočasničku putovnicu (akreditiv), pečate i hodočasničku potvrdu (Compostela)

Položaj crkava na ruti Camino Brac, raspored misa, ideje za duhovno razmatranje…

Više informacija o Caminu Brac možete dobiti u lokalnim turističkim zajednicama otoka. Uključujući papirnatu kartu rute, pečate koji nedostaju, hodočasničku potvrdu (Compostela).