Više informacija o Caminu Brač možete dobiti u lokalnim turističkim zajednicama otoka Brača. Uključujući papirnatu kartu rute, marke i potvrdu o hodočasniku (Compostela).