Park-šume nastale su na krškoj podlozi pa se, uz šumsku vegetaciju, neke od njih odlikuju i izrazito lijepo razvijenim i bogatim krškim fenomenima. Tipičan primjer je park-šuma Golubinjak kod Lokava.

Velika zelena čistina okružena stasitim stablima crnogorice koja se uzdižu visoko iznad bijelih stijena gotovo svakoga tko posjeti Golubinjak ostavljaju bez daha. Tu je na malom prostoru skupljena većina prirodnih osobitosti značajnih za goranski šumski svijet.

Park-šuma Japlenški vrh (842 m n. v.) sa svojih 170 ha uzvišenje je neposredno kraj Delnica, na zapadnoj strani. Bogatstvo staza, šetnica i puteljaka vrijednost je najviše prepoznata kroz sport, rekreaciju, visinske pripreme sportaša, posjet gateru jelenske divljači ili jednostavno – šetnju kroz zelenilo uokolo pansiona “Lovački”.

Na sjeveroistočnoj padini Japlenškog vrha postoji stara skijaška 70-metarska skakaonica s doskočištem na gradskom stadionu. Najnoviji dodatak zimskim aktivnostima je klizalište u središnjem parku.