Više informacija o Caminu Gorski Kotar možete dobiti u lokalnim turističkim zajednicama. Uključujući papirnatu kartu rute, marke i potvrdu o hodočasniku (Compostela).

Google Maps lokacija

Tel: +385 51 812 156

E-mail: visit@gorskikotar.hr

Google Maps lokacija

Tel: +385 51 875 984

E-mail: tatjana.kusic@vrbovsko.hr

Google Maps lokacija

Tel: +385 51 282 078

E-mail: info@tzg-kraljevica.hr

Google Maps lokacija

Tel: +385 51 289 207

E-mail: info@tzo-kostrena.hr

Google Maps lokacija

Tel: +385 51 335 882

E-mail: info@visitrijeka.hr