Više informacija o Caminu Gorski Kotar možete dobiti u lokalnim turističkim zajednicama. Uključujući papirnatu kartu rute, marke i potvrdu o hodočasniku (Compostela).

Google Maps lokacija

Tel: +385 51 812 156

E-mail: visit@gorskikotar.hr