Crkvine su jedan od najvažnijih i najsloženijih arheoloških lokaliteta u Dalmaciji, sustavno istražen i izložen. Njegov razvoj počinje u neolitiku i ranom brončanom dobu, središte oko vrtače s vodom. Rimljani su izgradili gospodarsku zgradu sa spremnicima za vodu u blizini ceste i kolodvora Tronum / Trono. Tijekom 5. i 6. stoljeća na ovom je mjestu, u nekoliko etapa, izgrađen manji crkveni kompleks s nekoliko crkava, krstionicom i grobljem.

Mjesto je vjerojatno privremeno napušteno tijekom avarskih i slavenskih napada u 7. stoljeću. Međutim, tijekom 8/9. stoljeća izgrađene su dvije manje ranosrednjovjekovne crkve. Nakon 10. stoljeća mjesto je napušteno, a oko današnje župne crkve sv. Jakova vjerojatno je izgrađena nova crkva i groblje. Kompleks na Crkvinama označava razdoblje kada se kršćanstvo počelo značajno razvijati u Imotskoj krajini.