Stara župna crkva s grobljem vjerojatno je sagrađena na mjestu srednjovjekovne crkve koja je imala groblje sa stećcima. Jedan je sačuvan u kapeli i služi kao vanjski oltar.

Današnji oblik crkva je dobila sredinom 18. stoljeća, a posebnost joj je zvonik iz 1725. godine u potpisu majstora Matije koji je crkvu gradio. Glavni oltar sagradila je u 19. stoljeću obiteljska radionica Rako.

Na uzvišenom vrhu brežuljka s križem nalaze se ostaci prapovijesne gradine i bolje očuvane kasnoantičke utvrde sa očuvanim zidinama, vratima i zatvorenom kulom. Nešto dalje od crkve nalazi se nova župna crkva sagrađena 1936/37. Kipovi sv. Tome apostola i sv. Silvestra pape na glavnom oltaru su iz porušene zadarske crkve sv. Thomas. Znameni oltari su iz stare crkve Gospe od Zdravlja u Splitu.