Crkva sv. Jakova sagrađena je 1888. godine na mjestu ranije crkve iz 18. stoljeća. Starija crkva je vjerojatno sagrađena na mjestu ranije srednjovjekovne, uz koju se nalazilo groblje sa stećcima. Današnja crkva čuva dva vrijedna drvena oltara, iz radionice obitelji Rako iz 19./20. stoljeća. Na glavnom oltaru nalazi se slika baroknog slikara Filipa Naldija iz 18. stoljeća.

Ova crkva predstavlja duhovni početak hodočasničkog puta, budući da je posvećena svetom Jakovu apostolu – istom svecu koji se slavi u velikoj bazilici u Santiagu de Compostela.