Visoko iznad Imotskog uzdiže se utvrda Topana, smještena iznad klanaca Modrog jezera. Tvrđava je nepravilnog oblika koji prati oblik klanca na kojem je izgrađena, dužine oko 40 metara. Građena je na više etaža, a vidljivi ostaci potječu iz razdoblja od 14. do 18. stoljeća, pri čemu su arheološki sačuvani raniji slojevi.

S dvije strane prirodno je zaštićeno jezerom, a s treće suhom i dubokom vrtačom.