Imotski kraj je lako dostupan automobilom, autobusom ili avionom. Saznajte više o mogućnostima prijevoza koje bi vam mogle biti korisne.

Raspoloživost smještaja na kraju svake dnevne rute vrlo je ograničena i potrebna je prethodna rezervacija. Većina hodočasnika odabire svoj smještaj na jednom odredištu i koristi lokalne taksi usluge za dolazak i povratak s dnevnih etapa.

Saznajte kako se pripremiti za Camino, što nositi sa sobom, kako izbjeći žuljeve…

Gdje nabaviti hodočasničku putovnicu (akreditiv), pečate i hodočasničku potvrdu (Compostela) za Camino Imota

Položaj crkava na ruti Camino Imota, raspored misa, ideje za duhovno razmišljanje…

Više informacija o Camino Imoti možete dobiti u lokalnoj turističkoj zajednici. Uključujući papirnatu kartu rute, hodočasničku putovnicu (Vjerodajnicu), sve pečate koji nedostaju, hodočasničku potvrdu (Compostela).