Više informacija o Camino Imoti možete dobiti u lokalnim turističkim zajednicama. Uključujući papirnatu kartu rute, hodočasničku putovnicu (Vjerodajnicu), sve pečate koji nedostaju kao i potvrdu o hodočasniku (Compostela).