Hodočasnička putovnica (Vjerodajnica)  

Hrvatska hodočasnička putovnica (Vjerodajnica) službeno je ovjerena za hodočasničku uporabu od strane Hodočasničkog ureda u Santiagu de Compostela. Koristite ga za prikupljanje posebnih Camino markica duž vaše Camino rute, kako biste dobili svoj hodočasnički certifikat (Compostela)

Hodočasnička putovnica dostupna je:

Gdje nabaviti pečate

Pečati za hodočasničku putovnicu i certifikat Camino Imota mogu se podići u uredu Turističke zajednice Imota – lokacija je označena na karti.

Hodočasnička potvrda (Compostela)    Potvrda o Camino hodočašću dobiva se svim hodočasnicima koji su hodočasili barem jedan dan rutom Camino Imota. Dizajn je inspiriran starohrvatskom ornamentikom. Sve što trebate učiniti je predočiti svoju ovjerenu hodočasničku putovnicu u turističkom uredu i oni će vam besplatno izdati lokalnu hodočasničku potvrdu (Compostela).

Pogledajte marke Camino Imota koje prikazuju znamenitosti na ruti.