Ruta je dobro označena Camino putokazima, a možete koristiti i pametni telefon s GPS datotekom.

Postavite GPS rutu na svom pametnom telefonu:

  • Prvo instalirajte aplikaciju Maps.Me (za iPhone i Android)
  • Zatim na svom pametnom telefonu otvorite ovu web stranicu i kliknite Camino južna Istra GPS file download. Nakon što ga preuzmete, otvorite ga u aplikaciji Maps.Me.

Dužina: 28 km
Predviđeno vrijeme: 7:10
Najviša točka: 185 m
Najniža točka: 30 m

Dužina: 30 km
Predviđeno vrijeme: 7:46
Najviša točka: 62 m
Najniža točka: 0 m

Dužina: 23 km
Predviđeno vrijeme: 6:20
Najviša točka: 65 m
Najniža točka: 0 m

 

Dužina: 25.7km
Predviđeno vrijeme: 7:00
Najviša točka: 68 m
Najniža točka: 0 m

 

Dužina: 28.9 km
Predviđeno vrijeme: 7:46
Najviša točka: 169 m
Najniža točka: 1 m

 

Dužina: 24.7 km
Predviđeno vrijeme: 7:00
Najviša točka: 191 m
Najniža točka: 2 m

Dužina: 32 km
Predviđeno vrijeme: 8:23
Najviša točka: 220 m
Najniža točka: 101 m