Više informacija o Caminu Korčula možete dobiti u lokalnim turističkim zajednicama otoka Korčule. Uključujući papirnatu kartu rute, marke i potvrdu o hodočasniku (Compostela).

Google Maps lokacija

Tel: +385 020 715701

E-mail: info@visitkorcula.eu

Google Maps lokacija

Tel: +385 020 712005

E-mail: info@visitlumbarda.eu

Google Maps lokacija

Tel: +385 020 813619

E-mail: tzo-vela-luka@du.t-com.hr

Google Maps lokacija

Tel: +385 020 851850

E-mail: info@tzo-blato.hr

Google Maps lokacija

Tel: +385 020 832255

E-mail: tzo-smokvica@du.t-com.hr