Otok Krk lako je dostupan automobilom, autobusom ili avionom. Saznajte više o mogućnostima prijevoza koje bi vam mogle biti korisne.

Dostupnost smještaja na kraju svake dnevne rute vrlo je ograničena i potrebna je prethodna rezervacija. Većina hodočasnika odabire smještaj na jednoj destinaciji na otoku Krku i koristi lokalne taksi usluge za dolazak i povratak s dnevnih etapa.

Saznajte kako se pripremiti za Camino Krk, što nositi sa sobom, kako izbjeći žuljeve…

Gdje nabaviti svoju hodočasničku putovnicu (akreditiv),  pečate i hodočasničku potvrdu (Compostela) za Camino Krk

Položaj crkava na ruti Camino Krk, raspored misa, ideje za duhovno razmatranje…

Više informacija o Caminu Krk možete dobiti u turističkim zajednicama otoka Krka. Uključujući papirnatu kartu rute, hodočasničku putovnicu (Credential), sve pečate koji nedostaju, hodočasničku potvrdu (Compostela).