Više informacija o Caminu Krk možete dobiti u turističkim zajednicama otoka Krka. Uključujući papirnatu kartu rute, hodočasničku putovnicu (Credential), sve pečate koji nedostaju kao i potvrdu o hodočasniku (Compostela).

Google Maps lokacija

Tel: +385 51 854 860

E-mail: info@tzpunat.hr

Google Maps lokacija

Tel: +385 51 856 817

E-mail: info@visitbaska.hr