Na ovim mjestima možete dobiti sljedeće hodočasničke markice:

Malinska – Turistička zajednica – Lokacija: Google Maps >>

Radno vrijeme: Pon-Pet: 8:00 – 16:00, Zatvoreno vikendima i praznicima
(Lipanj-Kolovoz) Pon-Pet: 8:00 – 21:00, Vikendima i praznicima: 8:00-13:00

Sv. Anton –Pečat se nalazi u atriju crkve sv. Ante. Google maps >>

Sv. Nikola – Pečat će biti u crkvi (predvorju) Sv. Nikole Google maps >>

Na ovom pečatu prikazan je hrast (u narodu dub) koji predstavlja općinu Malinska Dubašnica

Na ovom pečatu nalazi se crkva sv. Antona u istoimenom selu, koje se nalazi u općini Malinska Dubašnica.

Na ovom pečatu nalazi se crkva sv. Nikole u Malinskoj.