Njivice župna crkva

Loakacija: Google Maps

Župa Rođenja Blažene Djevice Marije

PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK
6.30pm: Svibanjska pobožnost

19.00: Sveta Misa

UTORAK, ČETVRTAK
08.00: Sveta Misa

SUBOTA
6.30 pm: Svibanjska pobožnost / Sv. Ispovijed
19.00: Nedjeljna Sveta Misa

NEDJELJA
10.30 am: Župna svečana misa

11.30 -18.30:cjelodnevno euharistijsko klanjanje

6.30 pm:završetak euharistijskog klanjanja19.00: Holy Mass