Važni telefonski brojevi

Hitna pomoć / Liječnik: +385 51 842 086

Ljekarna: +385 51 842 127

Turističke informacije: +385 51 846 243