Više informacija o ovoj Camino ruti možete dobiti u lokalnoj turističkoj zajednici. Uključujući papirnatu kartu rute, hodočasničku putovnicu (Vjerodajnicu), sve pečate koji nedostaju kao i potvrdu o hodočasniku (Compostela).