Camino Podravina smještaj je raspoloživ u lokalnim hotelima, privatnom smještaju i apartmanima. Za razliku od Španjolske još nema specijaliziranih hostela za hodočasnike jer je Camino Hrvatska ruta relativno nova.