Crkva Sv. Franje

Google Maps lokacija 

Nedjelja: 08:00, 10:30, 18:00
Radnim danima: 08:00, 18:00
Nedjelja ljeti: 19:00
Radnim danima ljeti: 08:00, 18:00

Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije

Google Maps lokacija

Nedjeljom: 09:00, 11:00
Radnim danom: 09:00, 11:00
Nedjelje ljeti: 09:00, 11:00
Radnim danima ljeti: 09:00, 11:00