Camino Šibenik smještaj je raspoloživ u lokalnim hotelima, privatnom smještaju i aprtmanima. Za razliku od Španjolske nema specijaliziranih hostela za hodočasnike jer je Camino Hrvatska ruta relativno nova. Smještaj je jeftiniji i lakši za pronaći izvan turističke sezone u srpnju i kolovozu.