Hodočasnička putovnica (Vjerodajnica)  

Hrvatska hodočasnička putovnica (Vjerodajnica) službeno je ovjerena za hodočasničku uporabu od strane Hodočasničkog ureda u Santiagu de Compostela. Koristite ga za prikupljanje posebnih Camino markica duž vaše Camino rute, kako biste dobili svoj hodočasnički certifikat (Compostela)

Hodočasnička putovnica dostupna je:

  • na našem službenom webshopu
  • u lokalnom turističkom uredu

Gdje nabaviti pečate

Pečati za hodočasničku putovnicu i certifikat Camino Šibenik mogu se podići u uredima turističkih zajednica Šibenika, Marine, Primoštena, Rogoznice, Vodica i Pirovca – Lokacije provjerite na karti.

Hodočasnička putovnica (Vjerodajnica)    

Potvrda o Camino hodočašću dobiva se svim hodočasnicima koji su hodočasili barem jedan dan rutom Camino Šibenik. Dizajn je inspiriran starohrvatskom ornamentikom.

All you need to do is present your stamped pilgrim passport at the tourist office and they will issue you the local pilgrim certificate (Compostela) free of charge.

Pogledajte markice Camino Šibenik na kojima su prikazane znamenitosti na ruti.