„Što god zaištete u moje ime, učinit ću.“ Ali najprije Mu se morate približiti i ući u Njegov dom i biti Mu blizu. Ne smiješ Mu okrenuti leđa. Ne smijete izabrati drugi način. Ako to učinite, izgubit ćete ono ogromno obećanje koje vam je dao. Što god pitate… što god. Ali u moje ime. Ne u ime zla, ili ljudske ambicije, ili želje za lakšim izlazom, ili pokušaja da se olakša. Za lako nije i ne može biti. Život je borba. Ali što god me pitate… kako god.

Božja prisutnost u ovom svijetu je vidljiva. Njegovi su znakovi posvuda oko nas. Hoćeš li odlučiti da ih ne vidiš? Hoćete li ih odlučiti ne čuti? Ili ćeš svoj život pokloniti Bogu? Tvoj izbor!