Opis fotografija:

Camino Frances – Camino Brač

Cvijeće 

„Cvijeće se po zemlji ukazuje, vrijeme pjevanja dođe…“ 

(Pj 2, 12)

Svaki dan u sebi skriva bezbrojna čuda, koja često ne primijetimo zbog žurbe, trke i obaveza. Tek kada se usporimo na brzinu hoda možemo istinski zamjećivati detalje, male znakove ljubavi koje je Gospodin razbacao svijetom kako bi nas razveselio. Svaki dan pronađi barem jedan takav znak!