Opis fotografija:

Camino Frances, blizu Astorge – Camino južna Istra, križni put na Prematuri

Križ

„Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi?!“                                                                    (Lk 9, 25)

Na raskršćima putova stoje križevi. Pozivaju na stanku. Progovaraju tišinom. I ti možeš zastati uz križ, prekrižiti se i staviti u obranu trojedinog Boga. Učini to češće kroz dan, na ulici, na putovanju, ali i na svome poslu, prije jela, uz svoju obitelj…